sollia

Skole- og aktivitetstilbudet

På Sollia har vi én til to faste lærere som kommer til kollektivet to dager i uka for å undervise og veilede elevene i ulike fag. Les mer om skole- og aktivitetstilbudet vårt her.

Skoletilbudet

Skolen på Solliakollektivet er organisert under Kreativ opplæring. Skoletida og undervisninga som skjer på dag- og kveldstid, er obligatorisk.

Tilbudet er lagt opp etter voksenpedagogiske prinsipper. Det innebærer at elevene selv er med på å bestemme hva de skal lære, og hva målet for læringa skal være.

Lærerne tilpasser seg derfor langt på vei elevenes personlige behov, og bidrar i prosessen mot å få elevene til å bli nysgjerrige på hvilke muligheter de har.

Elevene som bor på avdeling Raufoss, eller er i oppfølging etter avsluttet behandling, har enten skoleplass eller arbeid. Hvis elevene ønsker det, fortsetter Kreativ opplæring å følge dem opp med støtteundervisning på kveldstid, og videre yrkesveiledning/videreutdanning for de som er i jobb.

Mange elever fullfører videregående skole i løpet av oppholdet på Solliakollektivet, og flere har begynt på høyskole i løpet av, eller etter behandlingen.


”Selv om behandlingsmetoden er fellesskapsorientert på Solliakollektivet, får man tilrettelagt for egne individuelle behov og ønsker. Selv fikk jeg fullføre en høyskoleutdanning mens jeg var i behandling. I dag har jeg fulltidsjobb på et sykehus, hvor jeg får brukt masse av egne erfaringer. Jeg gleder meg til hver dag på jobb.”

Tommy (30)

Aktivitetstilbudet


”I løpet av oppholdet lærer man å våge og skape seg et ryddig nettverk som rusfri. Å trene på det fra starten, er en fin og naturlig tilnærming til rusproblematikk.”

Trine (30)

To til tre kvelder i uka er det tilrettelagt for at elevene skal dra på fritidsaktiviteter i lokalmiljøet til avdelingene de bor på. Kollektivet kommer med tips om det som finnes av fritidsaktiviteter i nærmiljøet, og bidrar med transport.

Eksempler på fritidsaktiviteter elever har mens de er hos oss er:

  • fotball
  • riding
  • svømming
  • bueskyting
  • bowling
  • håndball
  • frivilligsentralen
  • paintball
  • hundeskole
  • kampsport og mye mer.


Sosial trening og evnen til å tilpasse seg nye miljøer er viktige forutsetninger for å kunne stå på egne bein i samfunnet. Ved Solliakollektivet blir det lagt stor vekt på at elevene søker ut av kollektivet i fritida.

Elevene finner seg vanligvis fort til rette og føler seg tatt vel i mot i lokalmiljøet.


”Jeg kommer aldri til å glemme hvordan folka i Raufoss fotballklubb behandla meg. Jeg fikk spille kamp allerede den andre uka, og ble ofte invitert med på sosiale kvelder."

Marius (36)