sollia-kollektivet

Vi tilrettelegger for fritidsaktiviteter!

To til tre kvelder i uka er det tilrettelagt for at elevene skal dra på fritidsaktiviteter i lokalmiljøet til avdelingene de bor på. Kollektivet kommer med tips om det som finnes av fritidsaktiviteter i nærmiljøet, og bidrar med transport.
”I løpet av oppholdet lærer man å våge og skape seg et ryddig nettverk som rusfri. Å trene på det fra starten, er en fin og naturlig tilnærming til rusproblematikk.”

Trine (30)

Eksempler på fritidsaktiviteter elever har mens de er hos oss er:

  • fotball
  • riding
  • svømming
  • bueskyting
  • bowling
  • håndball
  • frivilligsentralen
  • paintball
  • hundeskole
  • kampsport og mye mer.


Sosial trening og evnen til å tilpasse seg nye miljøer er viktige forutsetninger for å kunne stå på egne bein i samfunnet. Ved Solliakollektivet blir det lagt stor vekt på at elevene søker ut av kollektivet i fritida.

Elevene finner seg vanligvis fort til rette og føler seg tatt vel i mot i lokalmiljøet.

”Jeg kommer aldri til å glemme hvordan folka i Raufoss fotballklubb behandla meg. Jeg fikk spille kamp allerede den andre uka, og ble ofte invitert med på sosiale kvelder."

Marius (36)