sollia-kollektivet

Slik håndteres Covid-19 i våre kollektiver

Her kan du lese om Solliakollektivet sine koronatiltak, og hvordan vi driver rusbehandling i denne spesielle tiden.

Det er viktig for Stiftelsen Solliakollektivet å ha helse i fokus. For å kunne tilby god rusbehandling i disse tider er vi avhengig av gode smitteverntiltak.

Stiftelsen Solliakollektivet går i gjennom og vurderer våre smitteverntiltak ukentlig. Ansvarlig for våre smitteverntiltak er vår tilsynslege Thomas Leivseth.

Behandlingsforløp og inntak går noenlunde normalt med noen tilpasninger som en følge av situasjonen.