sollia-kollektivet

Ruth S.

Avdelingsleder

Ruth har jobbet i kollektivet siden 2003, og er avdelingsleder på Trogstad. Hun er utdannet vernepleier med videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid fra HiO, og har tilleggsutdanning i rus og psykiatri fra HiL. Tidligere har hun studert kriminologi mellomfag, og jobbet noen år med rusomsorg på et kvinnesenter i Oslo. Ruth kjennetegnes som en sosial, imøtekommende og direkte person, med stor rettferdighetssans. På fritiden dyrker hun interessene paragliding, reising, musikk og litteratur.