sollia-kollektivet

Rune

Rune har jobbet i stiftelsen siden 1998, og var med på å starte opp avdeling Trogstad i 2003. Da han er av typen som både trives meget godt med hage- og bygningsarbeid, jobber han i utegruppa som altmulig-mann. Han har dessuten lang erfaring med å jobbe med mennesker, både innen skoleverket og annet, og har en tilleggsutdanning i rus og psykiatri fra HiL. På fritiden dyrker Rune sine store interesser for hagearbeid og friluftsliv.