sollia-kollektivet

Marianne

Marianne har jobba i kollektivet siden 1997. Hun har hatt mage forkjellig arbeidsoppgaver opp gjennom årene. I dag jobber hun hovedsakelig med elever som har flyttet ut av heldøgnsbehandlingen, hvor hun blant annet arrangerer faste kvelds- og helgsamlinger med aktuelle temaer for elever i oppfølging, og følger opp hver enkelt ut i fra behov.
Marianne er utdanna vernepleier og har en tilleggsutdannelse innen rus- og psykiatri. Hun er genuint interessert i mennesker som gjør en innsats for å få seg et godt liv. På fritida trener hun yoga og mediterer, og er mye ute i naturen.