sollia-kollektivet

Kari Anne

Kari Anne er medlever på Sollia og er utdannet sosionom. Hun er arbeidsleder i husgruppa og har IP ansvar. I arbeidslivet har Kari Anne jobbet med blant annet økonomi og regnskap, vært økonomisk rådgiver på NAV og i oppfølgingstjenesten for rus og psykiatri.  På fritiden sysler hun med hundetrening, maling, klessøm, håndarbeid og er glad i dyr, musikk og dans.