sollia-kollektivet

Anders

Anders er oppvokst på Sollia og jobber nå i utegruppa. Han har gått livets skole og har mye forskjellig jobberfaring.