sollia-kollektivet

EN IDEEL STIFTELSE


---


Vi er ett av få behandlingssteder unntatt fra LAR, og folk søker seg hit frivillig. Søkere får tilbud om forvern før oppholdet, og oppfølging etter avsluttet døgnbehandling.

Solliakollektivet er en ideell stiftelse som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.
Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige (TSB).

Behandlingen starter på avdeling Sollia (Søndre Land kommune), eller Trogstad (Østre Toten kommune) som begge er små økologiske gårdsbruk. Hverdagene preges av gårdsarbeid, terapeutisk arbeid og fellesskap.


---

Et kompetent og
sammensatt team

En pioner innen bo- og arbeidskollektiv

Vi er alltid på jakt etter
dedikerte mennesker

Siste nytt

  • Slik håndteres Covid-19 i våre kollektiver

  • En vanlig uke på kollektivet.

  • Vi tilrettelegger for fritidsaktiviteter!

  • Bli kjent med vårt skoletilbudet