sollia

Reidun & Øyvind

Som nevnt under Historie & ideologi, var Reidun og Øyvind blant ungdommene som starta Solliakollektivet i 1970. Les mer om dem her.

Reidun og Øyvind har brukt og levd hele sine voksne liv, sammen med tre barn, og en stor gjeng tidligere og nåværende medlemmer av kollektivet, på Sollia.

Snart femti år senere, er de fortsatt en del av kollektivet og sentrale aktører i kampen for medikamentfri behandling av rusavhengighet i Norge.

Innsatsen Reidun og Øyvind har gjort for at mennesker skal skape seg bedre liv i rusfrihet, har bevegd utallige mennesker, og landets ruspolitikk i det hele tatt.

Merittlisten er lang, men for å nevne noe var de medforfattere av boka om Sollia ”Du skal få en dag” som ble utgitt til kollektivets 20-års jubileum, og ble i 1998 tildelt Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid. To år etterpå fikk de Kongens fortjenestes medalje i gull for sin årelange samfunnsinnsats.

Litt mer om hver av dem:

Reidun

Reidun kjennes blant mange som ”Sollias mor.” Hun har vært arbeidsleder i fjøsgruppa, men har lengst fartstid i husgruppa. Hun var med på å starte kvinnefronten i Norge, og satt i sentralstyret som jordbruksrepresentant. I 1995 etablerte hun et naturmedisinsk behandlingstilbud på kollektivet, og hun gir fortsatt behandling i Soneterapi, Aromaterapi, NADA, Vitamin/mineralterapi og akupunktur.

Reidun har et stort rusfaglig engasjement, noe som bl.a. førte til ”Det nytter- festivalen” i 2001. Hun har også vært kollektivets representant i Samarbeidsforum for norske kollektiver.

Reidun er nå pensjonist og på fritiden dyrker og samler Reidun urter, og koser seg med all slags håndarbeid. Hun bor fortsatt på Sollia med Øyvind og hytta ved Fredrikstad brukes ofte.

Øyvind

Siden kollektivet ble stiftet i 1970, har Øyvind hatt en sentral rolle i kvalitetssikringen av ideologien, det faglige, samt selve driften av kollektivet. Han har bred kunnskap om – og interesse for – økologisk landbruk, og har vært innom alle arbeidsgruppene, hatt ansvar for skogsdrifta og var daglig leder i 18 år.

Øyvind har et stort ruspolitisk engasjement, og brenner for medikamentfri behandling. Han har vært kollektivets representant i Samarbeidsforum for norske kollektiver, og representerer i dag stifterne i Solliakollektivets styre.

I dag er Øyvind pensjonist, men bor fortsatt på Sollia sammen med Reidun, hvor han bidrar med viktige oppgaver. På fritida går han lange turer i skog og mark, hogger ved og dyrker grønnsaker på hytta.