sollia

Kort om Solliakollektivet

Solliakollektivet tilbyr døgnbehandling for mennesker med rusproblemer. Behandlingen starter på avdeling Sollia (Søndre Land kommune), eller Trogstad (Østre Toten kommune).

Både Sollia og Trogstad er små økologiske gårdsbruk, og hverdagene preges av gårdsarbeid, terapeutisk arbeid og fellesskap.

Folk søker seg til Solliakollektivet frivillig, og ofte fordi de ønsker seg til et behandlingssted der andre pasienter ikke er i LAR.

"Det gir en trygghet å vite at alle er til behandling på Sollia under samme vilkår, og med samme mål om et godt liv i rusfrihet. Hele poenget er å bli rusfri og lære seg hva som skal til for å fortsette å være det.”

Tommy (30)

19 av de 26 ansatte i Stiftelsen Solliakollektivet er medlevere – det vil si at de bor og jobber sammen med elevene. Som du kan lese mer om under Fellesskap som metode, er det sosiale fellesskapet utgangspunktet for terapi, endring og utvikling.

I kollektivet tilbringer vi mye tid i fellesskap, men det blir lagt stor vekt på at elevene søker ut, også i fritida. Sosial trening og evne til tilpasning til nye miljøer, er viktig for å kunne stå på egne bein i samfunnet.
 

Les mer om skole- og aktivitetstilbudet vårt her.

Teksten fortsetter under bildet.

Behandlingstida på Solliakollektivet tilpasses den enkelte, og de fleste elever flytter videre til Sollias heldøgnstilbud på Raufoss. På Raufoss skal elevene ha skoleplass eller jobb utenfor kollektivet, men man beholder de trygge rammene i bofellesskapet. Her bor det også en ansatt sammen med elevene.

Samarbeidet mellom elev, skole/arbeidsgiver og kollektivet er kontraktfesta. Varigheten på oppholdet i avdeling Raufoss vurderes individuelt. Les mer om avdeling Raufoss her.

Vi vet at det er mulig å starte på nytt og få mer ut av livet sitt som rusfri!

Les mer om historien og ideologien bak Solliakollektivet her! For info om hvordan å søke om plass, gå hit. For mer om de forskjellige avdelingene, klikk på navnene: Sollia, Trogstad, & Raufoss.

Forløpskoordinatorer:

Britt Huva Stenseth - 47459900 /britt@sollia.no

Ruth Glemmestad – avdeling Trogstad  /glemmestad@sollia.no
Martin Müller – avdeling Raufoss /martin@sollia.no
Anja Bjørlo – avdeling Sollia /anja@sollia.no
 

Til slutt litt om styret vårt, som består av:

Marianne Smith Magelie – styreleder
Øyvind Hansen – representant for stifterne
Edvard Aas Hanssen – representant for ansatte
Martin Müller – representant for ansatte

Øvrige styremedlemmer:

Arne Schanche Andresen
Erik Torjussen
Stian Torsvik
Knut Boe Kielland
Sidsel Skotland