sollia

Uttalelser fra tidligere elever

De er mange, de har gått langt, og de har mye på hjertet. Her kan du lese hva tidligere elever sier om Solliakollektivet.

Generelt om læring


”Solliakollektivet gir folk de rette vilkårene for å klare å tilpasse seg samfunnet igjen, noe som er alfa omega når man skal bli rusfri.”

Frank Arne (32)

”Siden hverdagene preges av arbeid og faste rutiner, lærer du mye om å jobbe og å om ta ansvar. Du forberedes på å klare å stå i arbeidsdagene senere i livet.”

Mailén (29)

”Jeg dro til Sollia fordi jeg ikke mestra livet uten å ruse meg. På Sollia lærer man det man trenger å kunne for å mestre livet uten rus; å jobbe og følge rutiner, om orden og bo-evne, og å etablere relasjoner.”

Tommy (30)

”Jeg smiler alltid når jeg tenker på Solliakollektivet. Heldig er den som får hjelp til sin rehabilitering der. Når jeg besøker Trogstad føler jeg meg nesten som hjemme, fordi personalet har sett meg på det verste, men også på det beste. Det er vel kun unt venner og familie."

Sandra (34)


Om sosial trening og nettverk

”I løpet av oppholdet lærer man å våge og skape seg et ryddig nettverk som rusfri. Å trene på det fra starten, er en fin og naturlig tilnærming til rusproblematikk.”

Trine (30)

”Jeg kommer aldri til å glemme hvordan folka i Raufoss fotballklubb behandla meg. Jeg fikk spille kamp allerede den andre uka, og ble alltid invitert med på sosiale kvelder."

Marius (36)

”Behandlingen er en gradvis prosess; man begynner i det små og dyttes etterhvert ut i samfunnet. Da merker du også hvor viktig det er at du tok behandlingen på alvor fra starten av.”

Frank Arne (32)

”Aktivitetstilbudet til kollektivet er unikt. Man blir kastet ut i det fra starten, nettopp fordi det gir en mestringsfølelse å bli kjent med nye folk i lokalmiljøet."

Trond Einar (52)


Om personlig utvikling

”Alt blir lagt merke til når du er i behandling, og du blir speilet godt og konfrontert med det meste. Det gjør deg tryggere på deg selv og de rundt deg, og utvikler deg som menneske.”

Frank Arne (32)

”Jeg var veldig ung da jeg kom til Sollia. Det å bli hørt og respektert hjalp meg å vokse og bli sterkere.”

Irén (31)

”Min reise med Solliakollektivet varte i nesten 3 år, og førte til at jeg ble en bedre utgave av meg selv. Jeg hadde rusproblemer, problemer med å ha forhold til andre (meg selv inkludert), og var grenseløs ovenfor det andre kjønn. Snart 9 år senere kan jeg mildt sagt si at behandlingen ga meg tid og mulighet å lære meg å være ute i den virkelige verden som den jeg er, uten rus og løgner og trang til å imponere det andre kjønn."

Sandra (34)

”Oppholdet mitt på Sollia på 90-tallet var uvurderlig! Kollektivet hjalp meg til å kjempe mot narkomanen og kjeltringen i meg, og ga meg troa på livet som rusfri. Jeg har ikke rørt heroin på 20 år, og jobber i dag med akuttpsykiatri på et sykehus. Livet smiler.”

Tor (48)

”Jeg var i opprør mens jeg var i behandling, og skjønte lite av alt som må til for å holde meg nykter. I ettertid ser jeg at kollektivet drillet meg i å se meg selv, og tenke over at valgene man tar hver dag teller.”

Trond Einar (52)

Om tilrettelegging

”Når tankene i starten var fylt med rus, følte jeg at alle jobbet imot meg, men da jeg begynte å våkne opp og var ærligere med meg selv, fikk jeg også mye støtte på det jeg ønsket. For eksempel fikk jeg lov til å ha min egen hest på gården, noe som betydde ekstremt mye for meg”

Irén (32)

”Selv om behandlingsstrukturen er veldig fellesskapsorientert på Solliakollektivet, får man tilrettelagt for egne behov og ønsker. Selv fikk jeg for eks. fullføre en høyskoleutdanning mens jeg var i behandling. I dag har jeg fulltidsjobb på et sykehus, hvor jeg får brukt masse av egne erfaringer. Jeg gleder meg til hver dag på jobb.”

Tommy (30)

”Jeg er evig takknemlig for hjelpen jeg fikk til å rydde opp i både økonomi og familieforhold mens jeg var i behandling. Under tett oppfølging av ansatte la jeg hele tiden små individuelle mål om å ta tak i viktige ting; noe som ga meg en helt ny ro.”

Trond Einar (52)

”Takk Sollia og meg selv, for at jeg i dag er rusfri, utdannet, skattebetaler, ansatt i staten, forlovet med en uten rusbakgrunn, datter og venn, forhåpningsvis snart gravid, og ikke minst; i live. Lenge leve A4-livet!

Sandra (34)

Om medikamentfri behandling

"Noe av det beste med Solliakollektivet er at de tilbyr en behandlingsmodell som ikke gjør folk avhengig av medikamenter.”

Trine (30)

"Det gir en trygghet å vite at alle er til behandling på Sollia under samme vilkår, og med samme mål om et godt liv i rusfrihet. Hele poenget er å bli rusfri og lære seg hva som skal til for å fortsette å være det.”

Tommy (30)

”Det er veldig bra at det hersker en nulltoleranse i kollektivet ovenfor rus. Ved at det settes så tydelige krav til rusfrihet, blir man ansvarliggjort ovenfor dumme valg, og tar stedet og sjansen mer på alvor. Grensene alle må følge er klare, og det gjør at alle er trygge på hvor de har hverandre.”

Mailen (29)

Om videreoppfølging

”Tilbudet man får om oppfølging etter at behandlingen er ferdig og man står på egne bein, er helt essensiell.”

Frank Arne (32)