sollia

Søk om plass

Her finner du nødvendig informasjon om hvordan du går frem for å søke om plass hos oss.

Behov for hjelp?

Hvis du har behov for behandling mot rusproblemer kan du kontakte fastlegen din, eller sosialtjenesten. De kan gi råd, og hjelpe deg med å finne behandlingssted. Kanskje Solliakollektivet er det rette stedet for deg?

Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst, og folk fra hele landet kan søke om plass hos som en del av ordningen Fritt sykehusvalg. Alle søknader må gå via spesialisthelsetjenesten.

Ventetid

Solliakollektivet har 23 plasser, som alle disponeres av Helse Sør-Øst. Ventetida på behandlingsplass hos oss varierer fra noen uker til flere måneder. Den avhenger av hvor i behandlingsforløpet de elvene som bor her nå er, og hvor lange ventelistene er.

Forvern

Solliakollektivet tilbyr forvern. Når vi mottar en søknad om behandling, sender vi brev til søker og samarbeidspartnere med kort informasjon og hvilken måned søkeren kan forvente inntak på Sollia. I ventetida vil søkeren få tilbud om samtale med omvisning på kollektivet. Kollektivets ansatte har også løpende kontakt med samarbeidspartnere før behandlingsstart.

Besøk kollektivet

Har du lyst til å besøke kollektivet for omvisning mens du venter på svar, kan du det etter avtale mellom din kontaktperson og vår inntaksansvarlige.

Avrusning

Alle som skal til behandling i kollektivet må ha kroppen fri for rusmidler når de flytter hit. De fleste som får plass på Solliakollektivet trenger avrusning i forkant av innleggelse. Tid og sted for avrusning blir avtalt med samarbeidspartnere når det nærmer seg dato for inntak.