sollia-kollektivet

Trinn 2

- Avd. Raufoss -

Heldøgn

Raufoss

Jobb eller studier

De fleste som har vært til behandling på Sollia eller Trogstad, flytter videre til vårt heldøgnstilbud på Raufoss.

Under oppholdet i en av de tre boligene Solliakollektivet disponerer på Raufoss, har eleven studier eller jobb på dagtid. I tillegg er eleven med på felles middager, deltar på et ukentlig husmøte, og i rengjøring.

Rehabiliteringen på Raufoss er fortsatt felleskapsorientert, men handler mer om at eleven skal trene seg på å stå på egne bein i samfunnet. I hver av de tre boenhetene på Raufoss bor det ansatte, i tillegg til at noen ansatte jobber turnus og er med på middager og husmøter. Lengden på oppholdet vurderes individuelt.