sollia-kollektivet

TERAPI OG GÅRDSARBEID


---


Solliakollektivet tilbyr heldøgnsbehandling for mennesker med rusproblemer.
Behandlingen starter på avdeling Sollia eller Trogstad. Begge steder er små økologiske gårdsbruk. Hverdagene her preges av gårdsarbeid, terapi og fellesskap.


---

VÅRT BEHANDLINGSLØP