sollia

Trogstad

Solliakollektivet teller til sammen fire avdelinger, hvorav de to største er Sollia og Trogstad. Felles for dem er at de er små økologiske gårdsbruk omgitt av vakker natur. Her kan du lese litt om avdeling Trogstad.

Avdeling Trogstad ligger helt nede ved Mjøsa, med Totenåsen som bakteppe på den ene siden og vakker utsikt mot Hamar på den andre. Nærmeste tettsted er Skreia på Toten, og nærmeste by er Gjøvik.

Med lettdrevet, god dyrkingsjord, er det på Trogstads åkre de økologiske grønnsakene våre blir produsert.

Teksten fortsetter under bildet.

I tillegg har vi frittgående høner som serverer oss egg daglig, og omkring hundre sauer som avhengig av årstiden beiter på jordet, eller befinner seg i fjøset. Annet hvert år pleier vi også å ha et par griser.

Alt jordbruk og dyrehold drives etter økologiske prinsipper. Som på avdeling Sollia, er driften av husdyra, gårdens jordarealer og vedlikehold av bygningene, basis for daglige gjøremål.

Teksten fortsetter under bildet.

Fellesskapet ved avdeling Trogstad teller omtrent 20 medlemmer, som inkluderer elever, ansatte og ansattes familiemedlemmer.

Under Om behandling på hovedmenyen, kan du lese mer om ei vanlig uke på Trogstad, om behandlingsmetoden og skole- og aktivitetstilbudet.

Mer om menneskene som jobber i kollektivet, finner du her.


”Jeg smiler alltid når jeg tenker på Solliakollektivet. Heldig er den som får hjelp til sin rehabilitering der. Når jeg besøker Trogstad føler jeg meg nesten som hjemme, da personalet har sett meg på det verste, men også på det beste, og det er vel kun unt venner og familie."

Sandra (34)

Kontaktdetaljer

Telefon: 61 16 57 90

Faks: 61 16 57 91

E-post: avd.trogstad@sollia.no

Adresse: Solliakollektivet, avdeling Trogstad, Totenvegen 1279, 2848 Skreia


Til slutt, en videosnutt som viser naturen og stemninga ved avdeling Trogstad.