sollia

Raufoss

De fleste som har vært til behandling på Sollia eller Trogstad, flytter videre til vårt heldøgnstilbud på Raufoss. Her kan du lese mer om avdelingene på Raufoss.

Under oppholdet i en av de tre boligene Solliakollektivet disponerer på Raufoss, har eleven studier eller jobb på dagtid. I tillegg er eleven med på planlegging av felles middager, og deltar på et ukentlig husmøte, og i rengjøring.

Rehabiliteringa på Raufoss er fortsatt felleskapsorientert, men handler mer om at eleven skal trene seg på å stå på egne bein i samfunnet. I hver av de to boenhetene på Raufoss bor det én ansatt, i tillegg til at noen ansatte jobber turnus og er med på middager og husmøter.

Bildet under viser en av boligene vi disponerer i Raufoss. Teksten fortsetter under bildet.

Lengden på oppholdet på Raufoss vurderes individuelt. Etter utflytting derifra er de fleste fortsatt tilknyttet Solliakollektivets oppfølgingstilbud en god stund, og etter eget ønske, med oppfølgingsmøter og egne kontaktpersoner.

Du kan lese mer om vårt oppfølgingstilbud her.

”Behandlingen i kollektivet er en gradvis prosess; man begynner i det små og dyttes etterhvert ut i samfunnet. Da merker du også hvor viktig det er at du tok behandlingen på alvor fra starten av.”

Frank Arne (32)