sollia-kollektivet

VEIEN TIL ET RUSFRITT LIV.
VI VET AT DET NYTTER.

---


Solliakollektivet tilbyr heldøgnsbehandling for mennesker med rusproblemer.
Vi tar inn søkere fra 18 år og oppover, og alle får tilbud om langtidsbehandling.


---

ØKOLOGISK GÅRDSARBEID
I SOSIALT FELLESSKAP

OM KOLLEKTIVET

Nyttig informasjon


Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske til et bestemt sted, må man først passe på å finne det der han/hun er og begynne der.

- Søren Kierkegaard